X
تبلیغات
دانشکده کشاورزی ورامین

دانشکده کشاورزی ورامین

علوم وصنایع غذایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آبان 1389ساعت 22:18  توسط حامد  | 

كشاورزي همانند زندگی

 فناوري ژنتيكي در كشاورزي، در كشورهااتحاديه اروپا به آهن گداخته مي ماند، كه هيچكس تمايلي براي دست زدن به آن ندارد.

دولت ائتلافي احزاب سرخ و سبز در جمهوري فدرال آلمان نيز به ويژه از دوستداران اين شيوه بيوتكنولوژيك در كشاورزي نيست، كه اين نكته چندي پيش در آلمان به بروز اعتراضات شديد در بخش كشاورزي منجر گرديد. طرفداران اين شيوه عنوان مي كنند كه، طرح قانوني مربوط به استفاده از تكنيك ژنتيكي براي كساني كه قصد به كارگيري و استفاده از آن را دارند، قابل قبول نيست. در حالي كه در آلمان هنوز هم مشاجرات فراواني در مورد چگونگي برخورد صحيح با فناوري ژنتيكي ادامه  دارد، كشور اسپانيا پا را از اين هم فراتر نهاده است. در هيچ جاي اروپا به اندازه اسپانيا ذرت تغيير يافته ژنتيكي كاشت و بهره برداري نمي شود. در آنجا صحبت از ۳۲ هزار هكتار مي باشد.

در اين ذرت نشانه عجيب و غريبي به چشم نمي  خورد اما اين نوع ذرت، عادي نيست. اين گياه ذرت BT176 نام دارد و از طريق تكنيك ژنتيكي تغيير يافته است. به اين ترتيب اين گياه عليه آفات نباتي و پيش از همه عليه كرم هاي سفيد و پر اشتهاي پروانه ذرت مقاوم است. آفتي كه عرق ترس بر پيشاني كشاورزان منطقه كاتلونيه در اسپانيا مي نشاند زيرا اين كرم ها با سرعت تمام در مزارع ذرت پخش شده و تمامي محصول را خوراك خود مي سازند.زماني كه در پائيز در كاتلونيه تنها شمار كمي از گياهان معمولي ذرت از هجوم اين آفت جان به در برده اند، ذرت هاي BT176 استوار برجاي خود باقي مانده و محصول آنها با دانه هاي زرد رنگ خودنمايي مي كند كه اين نكته خوشايند بسياري و از جمله جيسس ريبرا (J. Ribera) از انجمن كشاورزان جوان اسپانيا است. او در اين باره مي گويد: «ما كشاورزان اسپانيايي با اين نوع ذرت، تجارب بسيار خوبي داشته ايم. ما قادريم با مقدار بسيار اندكي از سموم نباتي، آفات را تحت كنترل خود قرار دهيم. اين كار براي محيط زيست و براي كشاورزان بسيار خوب است، زيرا ديگر محصولي از دست نمي رود».

به همين دليل كشاورزان با كمال ميل اجازه مي دهند كه در مزارع آنها آزمايشاتي انجام گيرد كه براي توليد بذر تغيير يافته ژنتيكي ضروري است. در سطحي گسترده به اندازه ۶۰ زمين فوتبال، اين نوع ذرت مخصوص كاشته مي شود. وزارت كشاورزي اسپانيا در اين زمينه هيچگونه حكم و فرماني را صادر نمي كند. كشاورزان بايستي خود بروشورهاي اطلاعاتي مربوط به بذر مربوطه را مطالعه كنند. البته نكاتي وجود دارد كه بايستي مورد توجه و مراقبت قرار گيرند اما كشاورزان در اين زمينه آنچنان هم سختگير نيستند. هرچه باشد اين نوع ذرت تغيير يافته از طريق بيوتكنولوژي محصول بيشتري به دست مي دهد و شركت هاي توليدكننده مواد غذايي داوطلبانه براي اين محصول پول بيشتري مي پردازند. به همين دليل بسياري از كشاورزان مدتي طولاني تفكر نمي كنند.

اما لوئيس بايون (L. Bayon )از كميته كشاورزي اكولوژيك مادريد معتقد است كه آنها بايد در اين باره بيشتر بينديشند و توضيح مي دهد: «زماني كه يك نفر تصميم مي گيرد كه از بذر اين نوع ذرت براي كاشت استفاده كند، ما در اين مورد اطلاع داريم كه چه كسي و در كجا آن را به كار مي گيرد و مخالفتي با اين كار نداريم. اما وقتي كه يك نفر فكر مي كند كه به كشت ذرت معمولي مشغول است موضوع عوض مي شود.» زيرا هنوز هيچكس نمي داند زماني كه، با وزش باد گرده هاي ذرت تغيير يافته به شيوه ژنتيكي بر فراز مزارع ذرت معمولي به پرواز درآيند چه اتفاقي مي افتد. دانشگاه بارسلون اينك به خواست دولت اسپانيا به تحقيق در اين زمينه پرداخته و قصد دارد نتايج انتقال ژنتيكي از طريق گرده افشاني اين گياهان را مورد بررسي قرار دهد. اما تاكنون نتايجي به دست نيامده اند.

تنها اخباري در مورد برخي از اتفاقات وجود دارند، از جمله اينكه در سال۲۰۰۱ميلادي كشاورزان منطقه شمالي اسپانيا Navarra كه به كشت ذرت معمولي با شرايط سالم بيولوژيك اقدام مي كنند، نمي توانستند محصول خود را با برچسب اكولوژيك به فروش برسانند زيرا، گرده ذرت هاي پرورش يافته از طريق تغييرات ژنتيكي در اين مزارع پخش شده بودند. مسائل مربوط به مسئوليت و پرداخت غرامت تا امروز نيز مشخص نشده اند. اعتراض در برابر اين سياست تقريباً فقط از جهات مشخصي بروز مي كند. براي مثال زماني يك موضع گيري از سوي صلح سبز (Green peace) و گاهي هم از سوي مالك يك كشتزار نابود شده ذرت هاي حاوي ژن هاي تغيير يافته منتشر مي شود.

حتي اگر بسياري از شركت هاي اسپانيايي توليد مواد غذايي، از ايده «عدم استفاده از تكنيك ژنتيكي» پيروي مي كنند، نگراني هاي طرفداران محيط زيست و كشت كنندگان ذرت عادي مورد انتقاد قرار مي گيرند براي مثال ريبرا مي گويد: « اين كشاورزان مي خواهند از هرگونه تداخل انواع ذرت جلوگيري كنند تا محصولات آنها كاملاً خالص باقي بمانند. به همين دليل آنها با يك مشكل بزرگ مواجهند. كشاورزي همانند زندگي است. خالص و ناب بودن كامل دست يافتني نيست.»و اينكه ذرت BT176 يك نوع ذرت عادي نيست را هيچكس نمي تواند به چشم ببيند.

ي عضو اتحاديه اروپا به آهن گداخته مي ماند، كه هيچكس تمايلي براي دست زدن به آن ندارد.

دولت ائتلافي احزاب سرخ و سبز در جمهوري فدرال آلمان نيز به ويژه از دوستداران اين شيوه بيوتكنولوژيك در كشاورزي نيست، كه اين نكته چندي پيش در آلمان به بروز اعتراضات شديد در بخش كشاورزي منجر گرديد. طرفداران اين شيوه عنوان مي كنند كه، طرح قانوني مربوط به استفاده از تكنيك ژنتيكي براي كساني كه قصد به كارگيري و استفاده از آن را دارند، قابل قبول نيست. در حالي كه در آلمان هنوز هم مشاجرات فراواني در مورد چگونگي برخورد صحيح با فناوري ژنتيكي ادامه  دارد، كشور اسپانيا پا را از اين هم فراتر نهاده است. در هيچ جاي اروپا به اندازه اسپانيا ذرت تغيير يافته ژنتيكي كاشت و بهره برداري نمي شود. در آنجا صحبت از ۳۲ هزار هكتار مي باشد.

در اين ذرت نشانه عجيب و غريبي به چشم نمي  خورد اما اين نوع ذرت، عادي نيست. اين گياه ذرت BT176 نام دارد و از طريق تكنيك ژنتيكي تغيير يافته است. به اين ترتيب اين گياه عليه آفات نباتي و پيش از همه عليه كرم هاي سفيد و پر اشتهاي پروانه ذرت مقاوم است. آفتي كه عرق ترس بر پيشاني كشاورزان منطقه كاتلونيه در اسپانيا مي نشاند زيرا اين كرم ها با سرعت تمام در مزارع ذرت پخش شده و تمامي محصول را خوراك خود مي سازند.زماني كه در پائيز در كاتلونيه تنها شمار كمي از گياهان معمولي ذرت از هجوم اين آفت جان به در برده اند، ذرت هاي BT176 استوار برجاي خود باقي مانده و محصول آنها با دانه هاي زرد رنگ خودنمايي مي كند كه اين نكته خوشايند بسياري و از جمله جيسس ريبرا (J. Ribera) از انجمن كشاورزان جوان اسپانيا است. او در اين باره مي گويد: «ما كشاورزان اسپانيايي با اين نوع ذرت، تجارب بسيار خوبي داشته ايم. ما قادريم با مقدار بسيار اندكي از سموم نباتي، آفات را تحت كنترل خود قرار دهيم. اين كار براي محيط زيست و براي كشاورزان بسيار خوب است، زيرا ديگر محصولي از دست نمي رود».

به همين دليل كشاورزان با كمال ميل اجازه مي دهند كه در مزارع آنها آزمايشاتي انجام گيرد كه براي توليد بذر تغيير يافته ژنتيكي ضروري است. در سطحي گسترده به اندازه ۶۰ زمين فوتبال، اين نوع ذرت مخصوص كاشته مي شود. وزارت كشاورزي اسپانيا در اين زمينه هيچگونه حكم و فرماني را صادر نمي كند. كشاورزان بايستي خود بروشورهاي اطلاعاتي مربوط به بذر مربوطه را مطالعه كنند. البته نكاتي وجود دارد كه بايستي مورد توجه و مراقبت قرار گيرند اما كشاورزان در اين زمينه آنچنان هم سختگير نيستند. هرچه باشد اين نوع ذرت تغيير يافته از طريق بيوتكنولوژي محصول بيشتري به دست مي دهد و شركت هاي توليدكننده مواد غذايي داوطلبانه براي اين محصول پول بيشتري مي پردازند. به همين دليل بسياري از كشاورزان مدتي طولاني تفكر نمي كنند.

اما لوئيس بايون (L. Bayon )از كميته كشاورزي اكولوژيك مادريد معتقد است كه آنها بايد در اين باره بيشتر بينديشند و توضيح مي دهد: «زماني كه يك نفر تصميم مي گيرد كه از بذر اين نوع ذرت براي كاشت استفاده كند، ما در اين مورد اطلاع داريم كه چه كسي و در كجا آن را به كار مي گيرد و مخالفتي با اين كار نداريم. اما وقتي كه يك نفر فكر مي كند كه به كشت ذرت معمولي مشغول است موضوع عوض مي شود.» زيرا هنوز هيچكس نمي داند زماني كه، با وزش باد گرده هاي ذرت تغيير يافته به شيوه ژنتيكي بر فراز مزارع ذرت معمولي به پرواز درآيند چه اتفاقي مي افتد. دانشگاه بارسلون اينك به خواست دولت اسپانيا به تحقيق در اين زمينه پرداخته و قصد دارد نتايج انتقال ژنتيكي از طريق گرده افشاني اين گياهان را مورد بررسي قرار دهد. اما تاكنون نتايجي به دست نيامده اند.

تنها اخباري در مورد برخي از اتفاقات وجود دارند، از جمله اينكه در سال۲۰۰۱ميلادي كشاورزان منطقه شمالي اسپانيا Navarra كه به كشت ذرت معمولي با شرايط سالم بيولوژيك اقدام مي كنند، نمي توانستند محصول خود را با برچسب اكولوژيك به فروش برسانند زيرا، گرده ذرت هاي پرورش يافته از طريق تغييرات ژنتيكي در اين مزارع پخش شده بودند. مسائل مربوط به مسئوليت و پرداخت غرامت تا امروز نيز مشخص نشده اند. اعتراض در برابر اين سياست تقريباً فقط از جهات مشخصي بروز مي كند. براي مثال زماني يك موضع گيري از سوي صلح سبز (Green peace) و گاهي هم از سوي مالك يك كشتزار نابود شده ذرت هاي حاوي ژن هاي تغيير يافته منتشر مي شود.

حتي اگر بسياري از شركت هاي اسپانيايي توليد مواد غذايي، از ايده «عدم استفاده از تكنيك ژنتيكي» پيروي مي كنند، نگراني هاي طرفداران محيط زيست و كشت كنندگان ذرت عادي مورد انتقاد قرار مي گيرند براي مثال ريبرا مي گويد: « اين كشاورزان مي خواهند از هرگونه تداخل انواع ذرت جلوگيري كنند تا محصولات آنها كاملاً خالص باقي بمانند. به همين دليل آنها با يك مشكل بزرگ مواجهند. كشاورزي همانند زندگي است. خالص و ناب بودن كامل دست يافتني نيست.»و اينكه ذرت BT176 يك نوع ذرت عادي نيست را هيچكس نمي تواند به چشم ببيند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:22  توسط حامد  | 

مصرف میوه از بروز مشکلات تنفسی جلوگیری می‌کند

 

بررسی ها نشان می دهد مصرف میوه های تازه در رژیم غذایی ، باعث جلوگیری از آلرژی های تنفسی به ویژه آسم در کودکان می شود.

 

بررسی ها نشان می دهد مصرف میوه های تازه در رژیم غذایی ، باعث جلوگیری از آلرژی های تنفسی به ویژه آسم در کودکان می شود.
به نقل از بی بی سی نیوز ، دانشمندان تحقیقات خود را بر روی ۷۰۰ کودک روستایی انجام دادند و متوجه شدند ، استفاده از میوه و سبزیجات فراوان در رژیم غذایی باعث کنترل بیماری آسم و انواع آلرژی می شود.
نزدیک به ۵۰ میلیون نفر در انگلستان مبتلا به آسم هستند که از هر ۱۰ نفر یکی از آنان کودک است و با توجه به اینکه اکثر بیماریهای تنفسی مزمن هستند ، ابتلا به آنها در دوران کودکی می تواند زمینه ساز مشکلات بعدی و یا تشدید بیماری در بزرگسالی باشد نیازمند توجه ویژه است که می توان با رعایت نکات بهداشتی و تغذیه مناسب تا حدی از بروز آنها جلوگیری نمود.
بنابرهمین گزارش استفاده از سیب، پرتقال، گوجه فرنگی و انگور، به ویژه انگور قرمز، به طور روزانه در کاهش ابتلا به آسم و آلرژی به طور چشمگیری موثر است.
در ضمن استفاده از دانه های روغنی و غذاهای دریایی به دلیل دارا بودن ویتامین E نیز به پیشگیری و کنترل وضعیت دستگاه تنفسی کمک شایانی می کند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:19  توسط حامد  | 

توت فرنگی، چغاله بادام و گوجه سبز منبع غنی ویتامین C

 

میوه‌های بهاری مانند گوجه سبز، چغاله بادام و توت فرنگی دارای منابع غنی ویتامین C و گروه B هستند و رعایت اصول بهداشتی در هنگام مصرف ضروری است.

 

میوه‌های بهاری مانند گوجه سبز، چغاله بادام و توت فرنگی دارای منابع غنی ویتامین C و گروه B هستند و رعایت اصول بهداشتی در هنگام مصرف ضروری است.
دكتر فرزاد شیدفر متخصص تغذیه، ‌درباره خواص توت فرنگی گفت: علیرغم این كه توت فرنگی از ویتامین C برخوردار است ولی به علت این كه دارای سطح متخلخلی است، می‌تواند جایگاه تجمع میكروب‌ها باشد، بنابراین باید قبل از مصرف، برگ آن را جدا و به مدت ۳۰ دقیقه در داخل آب قرار داد، سپس آن را استفاده كرد.
دكتر شیدفر درباره خواص گوجه سبز اظهار داشت: این میوه بهاری هم از منابع غنی ویتامین C برخورداراست اما مصرف بیش از حد آن توصیه نمی‌شود زیرا در افرادی كه حساسیت دارند موجب استفراغ و ترشی دهان می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این كه باید در خرید چغاله بادام دقت كافی صورت گیرد، اذعان داشت: به علت فروش عمده آن توسط دوره گردها، باید حتما قبل از مصرف ضد عفونی شود.
این متخصص تغذیه تصریح كرد:‌ این ۳ میوه اگرچه از منابع مواد مغذی فراوانی برخورداراست و مصرف آن تامین كننده نیاز مواد مغذی بدن است ولی عدم رعایت اصول بهداشتی در حین مصرف می‌تواند پیامدهای مختلف گوارشی را در فرد ایجاد كند پس باید به شست و شوی كافی و دقیق آن حتما اطمینان داشته باشیم.
وی با بیان این كه مصرف میوه جات باید درطول روز ۲ تا ۴ واحد باشد، اذعان داشت: میان وعده‌ها و ساعات ۱۰ صبح و ۴ بعد از ظهر یا قبل از خواب بهترین زمان‌های مصرف میوه است. به علت این كه می تواند فرد را از مصرف مواد نامناسب مانند انواع شیرینی‌جات و تنقلات باز دارد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:17  توسط حامد  | 

آمریكا و اروپا متقاضی كنسانتره انار ایران هستند

 

مشتریان موفق آمریكایی و اروپایی متقاضیان مشتاق كنسانتره انار ایران هستند.

 

مشتریان موفق آمریكایی و اروپایی متقاضیان مشتاق كنسانتره انار ایران هستند.
ولی اله داودآبادی، دبیر انجمن صنایع كنسانتره و آبمیوه ایران، گفت: صنعت آبمیوه ایران از نظر كمی و كیفی در سالیان اخیر رشد مطلوبی داشته و حتی با ۵ سال قبل، قابل مقایسه نیست؛ این در حالی است كه در زمینه كنسانتره، خوشبختانه ایران در بسیاری از میوه ها مزیت های بالا و رقابتی دارد. وی، با اشاره به موفقیت های چشمگیر كنسانتره انار در ایران، اظهارداشت: با این وجود، اگر فكری برای كنسانتره انار نشود و دولت نیز در این زمینه همچون سنوات قبل گام اساسی برندارد، مزیت ها از دست ایران خواهد رفت. داودآبادی، افزود: بانك ها باید به صادركنندگان و تولیدكنندگان كنسانتره انار وام های كم بهره بدهند. این در حالی است كه وزارت جهاد در این زمینه نهال رایگان نیز در اختیار تولیدكنندگان قرار داده كه البته تنها این امر كافی نیست؛ چرا كه در كشورهای رقیب ایران نظیر چین، كه به تازگی در این زمینه فعال شده اند، پیشرفت ها، بسیار مطلوب تر از ایران است كه سال ها در این زمینه وارد میدان شده است. دبیر انجمن صنایع كنسانتره و آبمیوه ایران، تصریح كرد: چین ظرف چند سال اخیر باغ های وسیع انار را به وجود آورده و در زمینه كنسانتره نیز فعال شده، به نحوی كه قطارهای مخصوص در باغات انار برای حمل و نقل این محصول وارد شده كه این امر نیز پروسه تولید را سریع تر می كند؛ بنابراین شاید بتوان گفت ایران از غافله عقب مانده است. وی، گفت: البته موسسه استاندارد در زمینه نظارت بر تولید كنسانتره وارد شده؛ اما باید استانداردها بالا رفته و واحدهای تولیدی نیز برای تولید بهینه تشویق شوند. داودآبادی، اظهارداشت: در صنعت باید تشویق و تنبیه در كنار هم قرار گیرد و این خود نوعی از عدالت است؛ بنابراین تولیدكنندگان باید رعایت حال مصرف كنندگان را بكنند؛ چرا كه متاسفانه واحدهایی وجود دارند كه استاندارد را رعایت نكرده و كار افرادی را كه با صداقت برای تولید مطلوب مشغول شده اند را زیر سوال می برند. به نحوی كه عرصه فعالیت را برای این تولیدكنندگان تنگ كرده و خود با محصولات بی كیفیت، بازار را در دست گرفته اند. دبیر انجمن صنایع كنسانتره و آبمیوه ایران، گفت: كیفیت فدای قیمت پایین شده كه باید دولت نظارت داشته و از مجاری قانونی آنها را تنبیه كند. وی، اظهارداشت: در زمینه آبمیوه باید به سمت كیفیت برتر برویم؛ چرا كه از نظر كمیت تعداد كارخانجات متعدد بوده و اغلب نیز با ظرفیت كامل كار نمی كنند، ضمن این كه مقوله قاچاق هم باید مورد كنترل قرار گیرد. داودآبادی، ادامه داد: این پدیده به اشتغال كشور لطمه می زند. دبیر انجمن صنایع كنسانتره و آبمیوه ایران، در زمینه برندسازی در زمینه صادرات آبمیوه، گفت: واحدهای متعددی در زمینه آبمیوه توانسته اند با كیفیت مطلوب تولیدات خود، بازارهای زیادی را به دست گیرند.
به نحوی كه كنسانتره های ایرانی نظیر انار چندین مشتری موفق از آمریكا و اروپا دارد و محصولات نیز مورد تایید سازمان غذایی آمریكا است. این در حالی است كه این كشور برروی واردات محصولات كشاورزی خیلی سخت گیرانه برخورد می كند؛ ولی محصولات ایرانی مشكلی در این زمینه ندارند. وی، افزود: صنعتی كه پتانسیل این چنینی دارد، باید مورد مراقبت و بهره برداری قرار گیرد. داودآبادی، گفت: تولیدكنندگانی كه روی برند خود تعصب داشته و تولیدات با كیفیت دارند، از آن بهره برداری نیز می كنند؛ اما در بازار كنونی، تولیدكننده ای كه محصول كم كیفیت تر دارد نیز می تواند فعالیت كند كه این اشكال بزرگی است. دبیر انجمن صنایع كنسانتره و آبمیوه ایران، همچنین اظهارداشت: تولیدكننده بیش از هر كسی مسوول تولیدات خود بوده و باید باشد. در همه جای دنیا نیز نظارت بر تولیدات مواد غذایی بسیار جدی است؛ اما در ایران متاسفانه این طور نیست. وی، نقش مردم را در خرید كالاهای بی كیفیت و بدون برند مورد تاكید قرار داد و گفت: مردم در برخی مواقع فقط آب میوه هایی را مصرف می كنند كه به تصور خودشان آبمیوه بوده و شربتی بیش نیست؛ چرا كه آبمیوه با نوشیدنی میوه دو مقوله متفاوت است كه باید مورد توجه مردم قرار گیرد. وی، افزود: عدم خرید محصولات بی كیفیت توسط مردم، بهترین درس به تولیدكنندگان محصولات بی كیفیت است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:16  توسط حامد  | 

«سردی» و «گرمی» راز شگفت انگیز طب سنتی

 

تضاد و ناسازگاری خربزه و عسل شاید بارزترین مثال از باورهای سالخوردگان سرد و گرم چشیده جامعه ماست كه معتقدند برخی غذاها خاصیت و ماهیت «گرم» دارند و در مقابل خاصیت و ماهیت برخی از غذاها و مواد غذایی «سرد» است؛ از این رو، خوردن سردی ها یا گرمی ها با هم می تواند عوارض و عواقب زیانبار و گاه بسیار آزار دهنده داشته باشد.

 

تضاد و ناسازگاری خربزه و عسل شاید بارزترین مثال از باورهای سالخوردگان سرد و گرم چشیده جامعه ماست كه معتقدند برخی غذاها خاصیت و ماهیت «گرم» دارند و در مقابل خاصیت و ماهیت برخی از غذاها و مواد غذایی «سرد» است؛ از این رو، خوردن سردی ها یا گرمی ها با هم می تواند عوارض و عواقب زیانبار و گاه بسیار آزار دهنده داشته باشد.
این دانش تجربی و ثابت شده كه به تعبیری می توان آن را یكی از رموز شگفت انگیز طب سنتی ایرانیان دانست، از باورهای گسترده و ریشه دار بسیاری از مردمان جامعه است كه تجربه های ارزنده ای از شیوه های زندگی معقول و متعارف نیاكان خود آموخته اند.
این تجربه های دیر آشنای سرد و گرم چشیده های روزگار كه بی گمان یكی از ضرورت های زندگی بسامان بویژه در دوران ما به شمار می آید، در واقع برایند یافته ها و گفته های دانشمندان طب سنتی ایران، از جمله ابوعلی سینا و زكریای رازی است كه با تكیه بر صدها سال تجربه علمی و عینی، راز و رمز تأثیر گذاری بسیاری از غذاها و مواد غذایی را بر جسم و جان آدمی یافته اند و با توجه به ویژگی و اثرات هر یك و نیز سازگاری یا تضاد هر یك با مواد غذایی یا غذاهای دیگر، آنها را «سردی» یا «گرمی» نام نهاده اند.
این باور دقیق و اثبات شده را بی گمان باید یكی از شگفتی های فرهنگ تغذیه جامعه ایرانی و اسلامی دانست؛ فرهنگی كه برایند آن ازیك سو غذاهای خوش طعم و گواراست؛ به گونه ای كه مانند آنها را در هیچ جای جهان نمی توان یافت و از سوی دیگر پدید آوردن تعادل و سازگاری سودمند میان سردی و گرمی است تا آثار زیانبار هر ماده غذایی بر جسم و جان، خنثی شود.
چنین است كه مادران ما به طور مثال غذاهایی مانند آش رشته، حلیم، شله زرد، كشك بادمجان و كله جوش را با نعنا داغ (نعنای تف داده در روغن) می پزند یا این كه برخی افراد با تجربه و خوش سلیقه كله پاچه را با زنجبیل می خورند و می گویند: «كله پاچه از كافورهم سردتر است!» یا این كه بسیار دیده ایم كه هنگام بروز سوء هاضمه و دل درد شدید و نفس بر كه پیامد خوردن هندوانه، گوجه سبز، باقالا و یا ماست و دوغ است، بی درنگ عرق نعنا و نبات تجویز می كنند تا این گرمی اثر هولناك و رنج آور آن سردی ها را خنثی سازد.
جالب است كه بدانیم علم طب جدید در تحقیقات و یافته های خود در این زمینه، تنها توانسته است بر تجربه های قدما مهر تأیید بزند و درستی آنچه را كه آنها گفته اند، دریابد و ثابت كند. البته تحقیقات علمی جدید در این عرصه كه فرهنگ تغذیه و علم طب را یكجا در بر می گیرد، اندك است؛ از این رو، مطالبی كه در ادامه این گزارش بازگو شده، شاید یكی از معدود ترین پژوهش هایی باشد كه محققان و پزشكان دانشكده پزشكی اصفهان در این زمینه انجام داده اند و سال ها پیش در نشریه بهداشت جهان بازتاب یافته است.
دكتر قربانعلی اسداللهی استادیار گروه روانپزشكی، دكتر محمدحسن امامی پزشك عمومی، پوراندخت صفوی دستیار داخلی، دكتر فرشته شكیبایی و پریوش جابری روانشناس بالینی و اشرف السادات میرلوحیان كارشناس تغذیه، در یك كار پژوهشی جمعی در كلینیك بخش روانپزشكی بیمارستان خورشید، به عنوان محور تحقیقات خود رابطه افسردگی را با غذاهای سردی و گرمی مورد بررسی قرار داده اند. به گفته آنها، در تجربه های كلینیكی بارها بیماران مبتلا به صرع، افسردگی، وسواس یا شب ادراری را می بینیم كه می گویند مصرف غذاهایی كه در طب قدیم آنها را «غذای سردی» می نامیدند، بر شدت بیماری شان می افزاید و برعكس «غذاهای گرمی» حال آنها را بهبود می بخشد. در منابع طب سنتی و حتی طب جدید هم اشاره های متعدد به تأثیر غذاها در شدت یافتن یا فروكش كردن بیماری ها دیده می شود كه البته با تحقیق و پژوهش می توان بسیاری از این نظریه ها و تجربه ها را اثبات یا رد كرد.
تعریف سردی و گرمی
پژوهشگران با تأكید بر این كه پیش از پرداختن به موضوع، باید دو اصطلاح سردی و گرمی تعریف شود، یادآور می شوند كه قدمای طب با دیدن نشانه هایی كه پس از خوردن غذاهای گوناگون در افراد پدید می آید، سردی و گرمی را این گونه شرح داده اند.
«سردی» غذاهایی است كه پس از مصرف، سبب بروز یا تشدید نشانه هایی چون ضعف عمومی بدن، كندی حركت ها، سستی مفاصل، سنگینی پلكها، سستی زبان، غش رفتن بدن، خمیازه، خواب آلودگی، كم حوصلگی، افزایش اضطراب، خلق گرفتگی و دلتنگی، افكار وسواسی، سرگیجه، سردرد، آبریزش از دهان، تهوع، سوزش و نفخ معده (بدون سابقه قبلی)، لینت مزاج، افزایش حجم و تكرار ادرار می شود.
«گرمی» غذاهایی را گویند كه پس از مصرف، سبب بروز و پدید آمدن حالت ها و نشانه هایی مانند این ها شوند: سریعتر شدن حركات (بیش از حد معمول)، سرعت در سخن گفتن و پیوستگی گفتار، سرعت در باز و بسته كردن پلكها، رسایی صدا و بلندی صوت، بی تابی و آشفتگی، خشم، چالاكی، سنگدلی، بیخوابی، زرنگی و زودفهمی، تندی و نیرومندی نبض، نمایان شدن رگها، سرخی پوست، تشنگی زیاد و تلخی دهان شوند.
● تأثیر سردی و گرمی بر خلق و خو
برای پی بردن به چگونگی تأثیر غذاهای سردی و گرمی بر خلق و خوی بیماران مبتلا به افسردگی، متخصصان دست اندركار این تحقیق دو فرضیه را مورد بررسی قرار داده اند، نخست آن كه مصرف سردی ها بیش از گرمی ها سبب تشدید افسردگی می شود و از سوی دیگر، مصرف گرمی ها بیش از سردی ها افسردگی راكاهش می دهد.
در این پژوهش ۲۰۰ تن از بیمارانی كه به كلینیك یا بخش روانپزشكی بیمارستان خورشید، وابسته به دانشكده پزشكی اصفهان در مدت ۱۰ ماه مراجعه كرده اند، در باره تأثیر غذاهای گرمی و سردی برشدت یا ضعف افسردگی شان، پرسش هایی به این شرح شده است:
(۱) غذاها به طور كلی چه تأثیری بر بیماری یا شرایط جسمی و خلقی شما دارند؟
(۲) آیا غذاهایی كه به عنوان سردی یا گرمی معروف هستند بر بیماری شما تأثیر خاص دارند؟
غیر از بیمارانی كه این مسأله را تجربه نكرده اند، پاسخ های كلی دیگران به پرسش های مورد بحث، به این شرح بوده است:
۱- تأثیری ندارند
۲- سردی، بیماری ام را تشدید می كند.
۳- سردی سبب كاهش بیماری ام می شود.
۴- گرمی، بیماری ام را كاهش می دهد.
۵- گرمی سبب تشدید بیماری ام می شود.
- از بیمارانی كه مصرف غذاها سبب تشدید یا تخفیف بیماریشان می شود، دو سؤال دیگر شده است:
(۱) در پی مصرف غذاهای سردی یا گرمی چه علائمی در شما ایجاد یا تشدید می شود؟
(۲) منظورتان از غذاهای سردی و گرمی چه نوع غذاهایی است؟
اطلاعات به دست آمده از این آزمون آماری حاكی است: (۱) سردی ها بیش از گرمی ها سبب تشدید افسردگی می شوند و (۲) گرمی ها بیش از سردی ها افسردگی را تخفیف می دهند.
با توجه به این نكات، پژوهشگران تأیید كرده اند كه فرضیه هایی كه انگیزه این تحقیق بوده، با یافته های آنها به اثبات رسیده است.
به گفته آنها، شایع ترین علامت ضعف و سستی بدن و پس از آن تشدید افسردگی خلق است. بنابراین به نظر می رسد كه در پی مصرف سردی ها به طور عمده تغییرات جسمی پدید می آید تا تغییر حالت؛ هرچند باید توجه داشت كه تغییرات جسمی بیش از تغییر حالت برای فرد قابل درك و بیان است.
این علائم اغلب با نشانه های افسردگی و علائم ابتلا به سردی، یعنی تأثیر سردی بر بدن، مطابقت دارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:15  توسط حامد  | 

ماست تقویت کننده سیستم دفایی بدن

  • یك متخصص علوم تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان گفت: مصرف ماست در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان نقشی اساسی دارد.
  • یك متخصص علوم تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی همدان گفت: مصرف ماست در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان نقشی اساسی دارد.
   "علی اصغر وحیدی نیا" كه تحقیقات جدیدی را روی محصولات لبنی در حال انجام دارد ، روز پنج شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ماست از جمله مواد غذایی تخمیری است كه در بین غذاهای سنتی ایران جایگاه خاصی دارد.
   وی اظهارداشت : ماست بعد از مصرف در بدن انسان باعث رشد برخی باكتری های مفید می‌شود كه این باكتری‌ها كربوهیدرات‌ها را به اسید لاكتیك تبدیل می كنند.
   وی افزود: تبدیل كربوهیدرات‌ها به اسید لاكتیك موجب پایین آمدن عنصر ‪PH‬ در محیط معده انسان می‌شود و كاهش رشد باكتری‌های مضر موجود در معده از جمله مزیت‌های پایین آمدن ‪ PH‬است.
   وی اظهار داشت: مزایای ماست برای افرادی كه بدلیل ابتلا به بیماری‌های عفونی آنتی بیوتیك مصرف كرده‌اند نیز بسیار جالب توجه است.
   وی بیان كرد: داروهای آنتی بیوتیك باكتری‌های مفید ومضر بدن را با هم از بین می‌برد، بنابراین ، استفاده از ماده غذایی ماست می‌تواند در بدن بیمار باكتری‌های مفید را جایگزین كند.
   این متخصص تغذیه اضافه كرد: بیماری اسهال در افراد بالغ بعداز استفاده از شیر بسیار شایع است كه این امر به دلیل عدم تحمل قند شیر (لاكتوز) در این افراد می‌باشد .
   وی افزود: بدن انسان روزانه به حداقل سه لیوان شیر نیاز دارد و در غیر این صورت باعث كمبود كلسیم در بدن می‌شود كه عوارضی مانند پوكی استخوان بویژه در نزد سالمندان بدنبال دارد.
   وی خاطر نشان كرد: ماست و مواد غذایی تخمیری دیگر مانند دوغ می‌توانند جایگزین خوبی برای شیر در رژیم غذایی این افراد باشند.
   وی اظهار داشت: مواد غذایی به‌دو دسته پروبیوتیك و پرهبیوتیك تقسیم بندی می شوند كه مواد غذایی پربیوتیك موجب تولید باكتری در محیط بدن هستند و ماست جزو این دسته از مواد غذایی طبقه بندی شده‌است.
   وی تاكید كرد: مصرف ماست از رشد باكتری هلیكوباكترپیلوری كه از عوامل بیماری زخم معده است جلوگیری می‌كند، همچنین باعث پیشگیری از پوسیدگی دندان در بچه‌ها و جذب املاحی مانند آهن نیز خواهد شد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 0:10  توسط حامد  |